Isolai beíratás

1956. október 23. megemlékezés

1989október 23.óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja, melyet a nemzeti ünnepek sorába emeltek.

Antalné Galla Nikoletta nyolcadikos tanítványaival, és egykori képek, zenék bejátszásával tárták elénk a forradalom eseményeit dióhéjban.

Kié 1956 szellemisége és mi az üzenete? Ezt próbálták kidomborítani. Hát

mindazoké, akik lélekben egyetértettek vele, cselekedtek érte, és áldozatot hoztak céljaiért. Hiszen akkor mi mutattunk példát a világnak az egész emberiségnek, szabadságszeretetből és önfeláldozó hazafiasságból. És ez lehet az üzenete is, egy olyan értékrend szerint kell élnünk, amely életünk és nemzeti történelmünk bármelyik pillanatában vállalható.

A megemlékező műsor valamennyiünkben mély nyomot hagyott. Köszönjük!

„Szalai Miklós Emlékverseny” Halimba

A halimbai iskola az idén is megrendezte a Dr. Szalai Miklós Emlékversenyt.  Minden évfolyamból 1-1 tanulót letett nevezni. Darnai Hanna, Leithold Olivér, Kocsó Georgina, Stáll Blanka vett részt iskolánkból, melynek témája az egészsége életmód, táplálkozás. A hat állomáson Dr. Szalai Miklós élete, munkássága; az ismertebb gyógynövények; Magyarország Nemzeti Parkjai; a 2022-es év madara, fája, gyógynövénye, gombája stb. a fenntarthatóság. A hat állomáson és az előzetes feladatok pontszámai alapján az „Izzó galagonyák” névre hallgató csapatunk a III. helyet szerezte meg. Felkészítő nevelő: Antalné Galla Nikoletta

Papírgyűjtés

 Miért fontos a papírgyűjtés?

„Amit a Természet évmilliárdok alatt létrehozott,

azt az Ember rövid idő alatt, szép egyenletesen elteríti a Földön.”

(Rittenbacher Ödön)

Október 5- 6-án az általános iskola papírgyűjtést szervezett. Az iskolai  papírgyűjtések  jelentőségét  három  kulcsszóval lehet jellemezni.  –   KÖRNYEZETTUDATOS, GAZDASÁGOS ÉLETMÓD, ÚJ RAHASZNOSÍTÁS!

Fontos kulcsszavak a jövőnk szempontjából. Vajon a felnövekvő nemzedék mennyire érzi ezeket magáénak? Az iskolák szerepe e tekintetben különös jelentőséget kapott.

Az iskolai környezetvédelmi oktatás, a szervezett papírgyűjtés tudatosítja a gyerekekben, hogy a hulladék nagy része (mint nyersanyag) ÉRTÉK. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a gyerekekbe már kisgyermek korban, vagy oktatás keretében mindez tudatosuljon.

„Egy nap az egészségért”

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatásával a Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium ismét meghirdette „Az egy nap az egészségért” elnevezésű vetélkedőt 2022. 10.14-re. Négy fős tanulók jelentkezését várták a 6., 7., 8. osztályokból. Intézményünket Leithold Olivér, Kocsó Georgina, Szalai Hanna, Forintos Kristóf képviselte. „Telefonfüggőség” témaköréből kellett szabadon választott technikával kézműves alkotást készíteni előzetes feladatként. Érdekes feladatok várták a versenyzőket például: újraélesztés, vérzéscsillapítás. Antalné Galla Nikoletta tanárnő évről –évre felkészíti diákjainkat. Az idei megmérettetésen II. helyezést ért el a csapat. A nevelőnek és a tanulóknak is gratulálunk!

Idősek napja (2022. október 15.)

„Száguldva vágtat, rohan az idő,
Sorra váltják egymást föl a hetek,
Minden nyár gyorsabb, mint az előző,
Az időnek nem mondhatsz „állj meg”-et…”

(Zsoldos Imre)

Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tajgai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.

Ötödik osztályosaink a sportcsarnokban megrendezett ünnepen szerepeltek. Ehhez a tisztelethez járultak hozzá ötödikes tanulóink, akik egy vicces jelenettel kedveskedtek a szépkorúaknak. Galbács-Denk Adrienn osztályfőnök tanította be a produkciót.

A 13 aradi vértanúra emlékeztünk

A 13 aradi vértanúra emlékeztünk iskolaszinten az iskolarádión keresztül.
Magyarné Pirka Judit által összeállított műsort osztályának három tanulójával (Szőlősi Róbert, Kocsis Áron, Kucsera Dominik) vezényelte le.
1849 október 6-án Aradon kivégezték az 1848-49-es szabadságharc 13 volt katonai vezetőjét. Mártírhaláluk azóta jelképpé vált. Annak a küzdelemnek és áldozatvállalásnak a szimbólumává váltak ők, amelyet a magyar nép évszázadokon át folytatott nemzeti függetlensége megteremtésért, társadalmi haladásáért. Köszönjük!

Idegennyelvi mérés (német) eredményei

Beiratkozás 2021

BEISKOLÁZÁS a 2021-2022-es tanévre

 

Mit kell tudni a 2021/2022-es tanévre történő beíratásról?

Tisztelt Szülők!

 1. Az a gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. (Nkt. 45.§(2))

 

 1. Beiratkozás időpontja: 2021.04.15-én és 16-án

A 2021/2022-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások megszervezésére – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az alábbiak szerint kerül sor:

 1. Az iskolával való kapcsolatfelvételre az elektronikus megkeresést kérjük a következő e-mail címen: hauser.urkut@gmail.com
  Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatására a 2021/2022-es tanév kezdetekor kerül sor.
 2. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.
 3. Az e-mailban kérem, hogy jelezzék beíratási szándékukat, valamint hányszori étkezést kérnek? (1x=
  csak ebéd, 3x= tízórai, ebéd, uzsonna) Kétszeri étkezés nem igényelhető!

6.Amire feltétlenül szükség lesz a gyermekre vonatkozóan:

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • TAJ kártya
 • NEK azonosító a diákigazolvány igényléséhez (kormányablakban igényelhető) Amennyiben a gyermeknek már van személyi igazolványa, egy szülő is elintézheti. Ha nincs, akkor mindkét szülő aláírására szükség lesz! Ahhoz, hogy gyermeke szeptemberre diákigazolványt kapjon, a NEK azonosítót minél hamarabb el kell készíttetni és az iskolában leadni!
 • Szakértői vélemény BTMN, SNI esetén

 

 1. Ha a szülőnek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolánk körzete Úrkút, Úrkút-Zsófiapuszta.

 

 1. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.

 

 1. Magyar állampolgárságú tanköteles tanuló, amennyiben külföldön kívánja folytatni tanulmányait, be kell jelentenie az Oktatási Hivatalnak.

 

 1. Nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles, ha
 • befogadott jogállású
 • jogerősen Magyarországon tartózkodik
 • bevándorló, letelepedett jogállású

 

 1. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el!

 

 1. A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.(Nkt. 50.§(1))

                                  

Tróbertné Klein Beáta

intézményvezető

 

A beiratkozáshoz szükséges kitöltendő dokumentumokat itt találják.

Sikeres pályázat