Beiratkozás 2021

BEISKOLÁZÁS a 2021-2022-es tanévre

 

Mit kell tudni a 2021/2022-es tanévre történő beíratásról?

Tisztelt Szülők!

 1. Az a gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. (Nkt. 45.§(2))

 

 1. Beiratkozás időpontja: 2021.04.15-én és 16-án

A 2021/2022-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások megszervezésére – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az alábbiak szerint kerül sor:

 1. Az iskolával való kapcsolatfelvételre az elektronikus megkeresést kérjük a következő e-mail címen: hauser.urkut@gmail.com
  Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatására a 2021/2022-es tanév kezdetekor kerül sor.
 2. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.
 3. Az e-mailban kérem, hogy jelezzék beíratási szándékukat, valamint hányszori étkezést kérnek? (1x=
  csak ebéd, 3x= tízórai, ebéd, uzsonna) Kétszeri étkezés nem igényelhető!

6.Amire feltétlenül szükség lesz a gyermekre vonatkozóan:

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • TAJ kártya
 • NEK azonosító a diákigazolvány igényléséhez (kormányablakban igényelhető) Amennyiben a gyermeknek már van személyi igazolványa, egy szülő is elintézheti. Ha nincs, akkor mindkét szülő aláírására szükség lesz! Ahhoz, hogy gyermeke szeptemberre diákigazolványt kapjon, a NEK azonosítót minél hamarabb el kell készíttetni és az iskolában leadni!
 • Szakértői vélemény BTMN, SNI esetén

 

 1. Ha a szülőnek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolánk körzete Úrkút, Úrkút-Zsófiapuszta.

 

 1. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.

 

 1. Magyar állampolgárságú tanköteles tanuló, amennyiben külföldön kívánja folytatni tanulmányait, be kell jelentenie az Oktatási Hivatalnak.

 

 1. Nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles, ha
 • befogadott jogállású
 • jogerősen Magyarországon tartózkodik
 • bevándorló, letelepedett jogállású

 

 1. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el!

 

 1. A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.(Nkt. 50.§(1))

                                  

Tróbertné Klein Beáta

intézményvezető

 

A beiratkozáshoz szükséges kitöltendő dokumentumokat itt találják.

Sikeres pályázat

Többcélú helyiség az iskolában

 

A 2019. évben a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata pályázatot írt ki „ Ausstattung von Mehrzweckräumlichkeiten in ungarndeutschen Schulen in Trägerschaft von örtlichen deutschen Selbstwerwaltungen”  címmel Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott nemzetiségi általános iskolák számára, többcélú helyiség számítógépekkel való felszerelésére, mely a helyi német közösség kultúrájának, hagyományainak megőrzését, kapcsolatainak ápolását is hivatott elősegíteni az ezirányú iskolai célok megvalósítása mellett.

Említett pályázat kedvező elbírálása  öt számítógéppel, monitorral, szoftverrel és két darab zenei lejátszó/hangosítóval gazdagította közösségünket.

A 2020. évben az újra kiírt pályázat révén lehetőségünk keletkezett a géppark bővítésére, mivel a fent említett csoportok, egyesületek a helységet maximálisan kihasználták, s a kapacitásbővítésre erős igény mutatkozott.

Ezúttal kilenc számítógépet, monitort és szoftvert sikerül beszereznünk.

A sikeres pályázat egyik előfeltétele 20% önrészt jelölt meg, melyet ismét az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat vállalt magára.

Nevezett digitális felszereléseket mind a délutáni szakköri, mind a tradicionális elméleti és táncfoglalkozásokon, egyesületi összejöveteleken, rendezvényeken, hagyományőrző és teremtő ünnepségeken minden érintett széles körben jól hasznosítja, ezáltal bővítve az iskolán kívüli etnokulturális, identitásmegőrző programok és lehetőségek körét.

A pályázat a szövetségi belügyminisztérium támogatásával valósult meg a Bundestag határozata alapján.

Fejtetű

Tisztelt Szülők!

Amennyiben gyermekénél a védőnő ellenőrzés során talált fejtetűt, a szülő vigye haza gyermekét az intézményből, és a kiadott tájékoztatónak megfelelően járjon el. A gyermek addig nem jöhet iskolába, amíg ki nem irtották hajából az élősködőt. Ezt a védőnő fogja ellenőrizni, tehát vele kell felvenni a kapcsolatot.

Kérem olvassák el a mellékelt tájékoztatót:

Mikor küldhető haza a gyerek a közösségből

Tróbertné Klein Beáta

igazgató

Új intézkedések

Tisztelt Szülők!

A napi szintű regisztrált megbetegedések egyre nagyobb számának növekedése miatt az alábbi intézkedések lépnek életbe intézményünkben 2020. 09. 08-val:

 • a szülők nem jöhetnek be az iskola területére (csak előzetes időpont egyeztetéssel) a fertőtlenítő és a maszk viselése rájuk nézve is kötelező
 • a tanulók és a dolgozók számára az óra közi szünetekben, a folyosón, a mosdókban kötelező a maszk használata
 • fokozottan ügyeljünk a távolság megtartására

  Tróbertné Klein Beáta
  igazgató

Intézkedési terv járványhelyzetre

Tisztelt Szülők!

Tájékoztató az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiküldött Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről:

 • amennyiben a gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról
 • a szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van
 • a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező
 • az iskolába bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell használni belépéskor
 • a tantermekben szintén kihelyezésre kerül kézfertőtlenítő
 • ezen felül kérem a szülőket, hogy gyermeküknél a táskában is legyen kézfertőtlenítő
 • a szappanos kézmosásra is kérem, hívják fel a figyelmet

 

Megértésüket köszönöm: Tróbertné Klein Beáta

                                                    intézményvezető

1. osztályos szülőknek

Zeneiskolai beiratkozás

Értesítés a 2020/2021. tanítási évre történő beíratásról

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

Polgármesteri utasítás a koronavírussal kapcsolatban