1956. október 23. megemlékezés

1989október 23.óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja, melyet a nemzeti ünnepek sorába emeltek.

Antalné Galla Nikoletta nyolcadikos tanítványaival, és egykori képek, zenék bejátszásával tárták elénk a forradalom eseményeit dióhéjban.

Kié 1956 szellemisége és mi az üzenete? Ezt próbálták kidomborítani. Hát

mindazoké, akik lélekben egyetértettek vele, cselekedtek érte, és áldozatot hoztak céljaiért. Hiszen akkor mi mutattunk példát a világnak az egész emberiségnek, szabadságszeretetből és önfeláldozó hazafiasságból. És ez lehet az üzenete is, egy olyan értékrend szerint kell élnünk, amely életünk és nemzeti történelmünk bármelyik pillanatában vállalható.

A megemlékező műsor valamennyiünkben mély nyomot hagyott. Köszönjük!