Idősek napja (2022. október 15.)

„Száguldva vágtat, rohan az idő,
Sorra váltják egymást föl a hetek,
Minden nyár gyorsabb, mint az előző,
Az időnek nem mondhatsz „állj meg”-et…”

(Zsoldos Imre)

Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tajgai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.

Ötödik osztályosaink a sportcsarnokban megrendezett ünnepen szerepeltek. Ehhez a tisztelethez járultak hozzá ötödikes tanulóink, akik egy vicces jelenettel kedveskedtek a szépkorúaknak. Galbács-Denk Adrienn osztályfőnök tanította be a produkciót.