Beiratkozás 2021

BEISKOLÁZÁS a 2021-2022-es tanévre

 

Mit kell tudni a 2021/2022-es tanévre történő beíratásról?

Tisztelt Szülők!

 1. Az a gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. (Nkt. 45.§(2))

 

 1. Beiratkozás időpontja: 2021.04.15-én és 16-án

A 2021/2022-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások megszervezésére – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az alábbiak szerint kerül sor:

 1. Az iskolával való kapcsolatfelvételre az elektronikus megkeresést kérjük a következő e-mail címen: hauser.urkut@gmail.com
  Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatására a 2021/2022-es tanév kezdetekor kerül sor.
 2. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.
 3. Az e-mailban kérem, hogy jelezzék beíratási szándékukat, valamint hányszori étkezést kérnek? (1x=
  csak ebéd, 3x= tízórai, ebéd, uzsonna) Kétszeri étkezés nem igényelhető!

6.Amire feltétlenül szükség lesz a gyermekre vonatkozóan:

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • TAJ kártya
 • NEK azonosító a diákigazolvány igényléséhez (kormányablakban igényelhető) Amennyiben a gyermeknek már van személyi igazolványa, egy szülő is elintézheti. Ha nincs, akkor mindkét szülő aláírására szükség lesz! Ahhoz, hogy gyermeke szeptemberre diákigazolványt kapjon, a NEK azonosítót minél hamarabb el kell készíttetni és az iskolában leadni!
 • Szakértői vélemény BTMN, SNI esetén

 

 1. Ha a szülőnek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolánk körzete Úrkút, Úrkút-Zsófiapuszta.

 

 1. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.

 

 1. Magyar állampolgárságú tanköteles tanuló, amennyiben külföldön kívánja folytatni tanulmányait, be kell jelentenie az Oktatási Hivatalnak.

 

 1. Nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles, ha
 • befogadott jogállású
 • jogerősen Magyarországon tartózkodik
 • bevándorló, letelepedett jogállású

 

 1. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el!

 

 1. A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.(Nkt. 50.§(1))

                                  

Tróbertné Klein Beáta

intézményvezető

 

A beiratkozáshoz szükséges kitöltendő dokumentumokat itt találják.