Return to 2016-2017 tanév

Beszámoló nemzetiségi táborozásról

Beszámoló nemzetiségi táborozásról

2016.09.15

a.jpg

Beszámoló nemzetiségi táborozásról.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt nyertes  pályázat keretében Kőszegre vittük tanulóinkat táborozni. A Vas megyében, az osztrák határ közelében lévő városban három kultúra keveredik: a magyar, a német, a horvát. Gazdag történelmi  múltja révén sokszor jelentős szerepet töltött be Magyarország és Ausztria történelmében.

A hétnapos tábor programjai:

Kőszeg megismerése: interaktív kiscsoportos kutakodás -> feladatlap kitöltése kiemelve benne a Kőszegen élő német nemzetiségű népesség letelepedését, körülményeit.

Daltanulás, népi játéktanulás drámapedagógiai módszerek alkalmazásával.

Népszokások, ünnepkörök: ismeretgyűjtés-, rendszerezése, jelenetek alkotása.

Riportkészítés helybeli német lakosokkal.

Jellemző sváb népviseletek, kiscsoportos kooperatív feldolgozással. Sváb zenei élet jellemző hangszerei, harmonika, táncok jellemzői.

Részvétel német nyelvű misén.

A Jurisics vár megtekintése, német nyelvű idegenvezetés a történelmi belvárosban.

Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont megtekintése -> német nyelvű kérdéssor a látottakról.

Túra a Kálvária-hegyre.

Kirándulás Lékára.

Fürdőzés Bükön.

Mindez szorosan kapcsolódik intézményünk kerettantervéhez, felöleli a tantervben megjelölt témákat.

A magyarországi német nemzetiség számára a nyelv és a kultúra az identitás fenntartásának alapvető feltétele. Sokrétűen felhasználható tudásra és képességekre kell törekedni. Fontos, hogy élményszerű helyzetekben találkozzanak a legfontosabb hagyományokkal, életmóddal, és a nemzetiség kultúrájával.

A német népismeret tanulása a tanulók számára lehetővé teszi, hogy nyitottak legyenek a mássággal szemben, amely alkalmassá teszi őket más nemzetiségek és népek elfogadására.

Ez a tábor a cselekvésközpontú feldolgozási formák egyike, amely a tanulókat olyan tapasztalatokhoz juttatja, amelyekre saját környezetükben már nem tehetnek szert.