Többcélú helyiség az iskolában

 

A 2019. évben a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata pályázatot írt ki „ Ausstattung von Mehrzweckräumlichkeiten in ungarndeutschen Schulen in Trägerschaft von örtlichen deutschen Selbstwerwaltungen”  címmel Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott nemzetiségi általános iskolák számára, többcélú helyiség számítógépekkel való felszerelésére, mely a helyi német közösség kultúrájának, hagyományainak megőrzését, kapcsolatainak ápolását is hivatott elősegíteni az ezirányú iskolai célok megvalósítása mellett.

Említett pályázat kedvező elbírálása  öt számítógéppel, monitorral, szoftverrel és két darab zenei lejátszó/hangosítóval gazdagította közösségünket.

A 2020. évben az újra kiírt pályázat révén lehetőségünk keletkezett a géppark bővítésére, mivel a fent említett csoportok, egyesületek a helységet maximálisan kihasználták, s a kapacitásbővítésre erős igény mutatkozott.

Ezúttal kilenc számítógépet, monitort és szoftvert sikerül beszereznünk.

A sikeres pályázat egyik előfeltétele 20% önrészt jelölt meg, melyet ismét az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat vállalt magára.

Nevezett digitális felszereléseket mind a délutáni szakköri, mind a tradicionális elméleti és táncfoglalkozásokon, egyesületi összejöveteleken, rendezvényeken, hagyományőrző és teremtő ünnepségeken minden érintett széles körben jól hasznosítja, ezáltal bővítve az iskolán kívüli etnokulturális, identitásmegőrző programok és lehetőségek körét.

A pályázat a szövetségi belügyminisztérium támogatásával valósult meg a Bundestag határozata alapján.