Többcélú helyiség az iskolában

A 2019. évben a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata pályázatot írt ki „ Ausstattung von Mehrzweckräumlichkeiten in ungarndeutschen Schulen in Trägerschaft von örtlichen deutschen Selbstwerwaltungen”  címmel Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott nemzetiségi általános iskolák számára, többcélú helyiség számítógépekkel való felszerelésére, mely a helyi német közösség kultúrájának, hagyományainak megőrzését, kapcsolatainak ápolását is hivatott elősegíteni az ezirányú iskolai célok megvalósítása mellett. A sikeres pályázat egyik előfeltétele 10% önrészt jelölt meg, melyet az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat vállalt magára. Az etnokulturális munka érdekében megállapodást kötöttünk az Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Körrel, az Úrkúti Faluvédő- és Kulturális Egyesülettel (UFKE) valamint az Úrkúti Német Nemzetiségi Tánccsoporttal, hogy sikeres pályázat esetén az elnyert felszerelést ők is használják.

2019 szeptemberében az Országos Önkormányzat értesítette iskolánkat a benyújtott pályázat sikerességéről. Ezáltal öt számítógéppel, monitorral, szoftverrel és két darab zenei lejátszó/hangosítóval lett gazdagabb közösségünk. Nevezett digitális felszereléseket mind a délutáni szakköri, mind a tradicionális elméleti és táncfoglalkozásokon, egyesületi összejöveteleken, rendezvényeken, hagyományőrző és teremtő ünnepségeken minden érintett széles körben jól hasznosítja, ezáltal bővítve az iskolán kívüli etnokulturális, identitásmegőrző programok és lehetőségek körét.